முனைவர் சி.ஆர்.மஞ்சுளா

உதவிப் பேராசிரியர்

துறை : தமிழ்
தொலைபேசி எண் : 99404 08794
மின்னஞ்சல் : manjula@mssw.in

கல்வித் தகுதி

1999

இளங்கலை தமிழ் இலக்கியம்

இராணி மேரி கல்லூரி

2001

முதுகலை தமிழ் இலக்கியம்

இராணி மேரி கல்லூரி

2002

ஆய்வியல் நிறைஞர்

இராணி மேரி கல்லூரி

2015

முனைவர் தமிழ் இலக்கியம்

மாநிலக் கல்லூரி

Dec 2000

தமிழ் விரிவுரையாளர்

UGC தேசிய

Dec 2012

இலக்கணப் பகுதியில் 'A' தகுதி பெற்றமை

UGC நிதி

Job Experiences

2008 - 2009

பகுதிநேர விரிவுரையாளர்

குமார ராணி மீனா முத்தையா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில்

Jan 2009-Apr 2009

விரிவுரையாளர்

காயிதே மில்லத் ஆடவர் மாலைக் கல்லூரியில்

2009 - 2016

தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர்

இந்துஸ்தான் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில்

பணிமனை

  • ‘இலக்கியச்சாரல்’ காலாண்டு இதழின் ஆசிரியர்

வெளியீடுகள்

  • மரபுப் பூங்காவில் இளையவன் (திறனாய்வு நூல்)
  • இலக்கிய உலா (கட்டுரை நூல்) கன்னிமரா நூலகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது,
  • மழையிரவு (கவிதை நூல்)
  • காதல் மார்க்கம்(கவிதை நூல்)
  • விட்டு விடுதலையாகி (ஆன்மிகம்)
  • ஆழ்கடல் முத்து (சமுதாயக் கட்டுரை) அச்சில்.

பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன

  • தமிழ்

Start typing and press Enter to search

Skip to content